Jheronimus Bosch concert - 23 mei 2007

Ter gelegenheid van het 2de Internationale Jheronimus Bosch Congres in mei 2007 werden er in de stad 's-Hertogenbosch allerlei culturele en kunstzinnige manifestaties georganiseerd. Eén van deze culturele aspecten is een concert waarin geestelijke en wereldlijke muziek uit de tijd van Jeroen Bosch ten gehore werd gebracht.

De Schola Cantorum van de St. Jans kathedraal nam de geestelijke werken voor haar rekening en Capella Ducis deed dit voor de profane liederen met muziek van de zogenaamde derde generatie Vlaamse polyfonisten.

Pagina 9 van 9

logo capella ducis